Vodič za frontend programiranje

Vodič za frontend programiranje

Ovaj članak je orjentisan na prikazivanje i kratko objašnjenje opcija koje imate kako biste postali frontend web razvojni programer.

Prije svega, želio bih da pročitate o tome šta treba svaki programer da nauči, koje znanje treba da posjeduje i kao backend i kao frontend razvojni programer, tako što ćete kliknuti ovdje a nakon čitanja vratiti se na ovaj članak.

Napomena: neki nazivi će biti napisani na engleskom umjesto na našem. Razlog tome je što neki nazivi jednostavno ne mogu biti pravilno interpretirani na našem.

Sadržaj

 1. Osnove
  1. HTML
  2. CSS
  3. JavaScript
 2. Menadžeri paketa
 3. CSS Pre-procesori
 4. CSS frejmvork
 5. Potpuni frejmvork

Osnove

U ovom dijelu ćete učiti osnovne jezike koje trebate dobro poznavati kako biste kasnije spriječili patnju pri kodiranju. Minimalno tri jezika morate znati a to su: HTML, CSS i JavaScript.

Za svaki jezik posebno ću dati jednostavno i kratko objašnjenje kako biste imali dovoljno dobru sliku o svemu i kako biste mogli započeti učenje što prije.

HTML

HTML je skraćenica za HyperText Markup Language. Ali šta to znači? Pretpostavljam da vam iz prethodnog dijela teksa nije bilo baš sve kristalno čisto, stoga, sada ću objasniti sve.

Svaka web stranica se sastoji od minimalno dva sloja ali danas, u moderno doba, slobodno možemo reći da se sastoji od tri sloja.

Šta su ustvari ti slojevi? Slojevi ustvari predstavljaju tri različita sloja međusobno povezana, a to su:

 • Strukturni sloj,
 • Sloj stilova,
 • Sloj ponašanja.

HTML je jezik koji se koristi kao prezentacijski jezik, tj. jezik koji predstavlja strukturni sloj. Strukturni sloj služi da prikaže web stranicu struktuiranu onako kako smo je napisali u kodu. Sadrži tekst, slike, i ostale materijale koje ima jedna stranica.

Trebali biste naučiti minimalno sljedeće od HTML jezika:

CSS

CSS je skraćenica od Cascading Style Sheets. To je jezik koji će pokriti sloj stilova. Služi kako bi sve one elemente koji su napisani u html dokumentu, uredi izgled i rasporet. S tim će se mijenjati i izgled i raspored cijele stranice.

Što se tiče CSS-a, minimalno naučite sljedeće:

JavaScript

JavaScript je programski jezik kojeg ćete najvjerovatnije učiti kako biste vaš sajt osposobili za interaktivnost. Kao što ste mogli do sad pogoditi, ovaj jezik će pokriti sloj ponašanja, što će dozvoliti korisniku da uradi neke akcije ili da se sajt na neki način izmijeni u zavisnosti od nekih uslova. JavaScript je jezik koji se najčešće koristi kao jezik za pokrivanje sloja ponašanja.

Ono što biste minimalno trebali naučiti jeste sljedeće:


Menadžeri paketa

Ako ste čitali vodič o backend programiranju, pričitali ste ovaj naslov. Ako niste, preporučujem da pročitate kako biste dobili više informacija o ovom naslovu klikom ovdje.

Trebali biste barem znati npm menadžer paketa a kada dostignete dovoljan nivo znanja, možete pogledati i o yarn menadžeru paketa koji je veoma moćan također.


CSS Pre-procesor

Nakon što naučite osnove, barem jedan od menadžera paketa i kada se budete osjećali veoma udobno prilikom kodiranja, preporučujem da naučite nešto više i o CSS pre-procesorima.

Kliknite ovdje kako biste pročitali više o njima.


CSS Frejmvork

U vodiču za backend programiranje sam spominjao frejmvork. Isto tako, u frontend programiranju zasigurno vam treba barem jedan frejmvork koji će vam pomoći u radu.

Trebate barem naučiti Bootstrap CSS frejmvork a pored njega možete naučiti još neke:


Potpuni frejmvork

Prije nego što odaberete neki od narednih frejmvorka, trebate naučiti o tome šta su aplikacije na jednoj stranici (eng. Single Page Applications – SPA), kako funkcionišu i koji su pozitivni a koji negativni aspekti SPA.

Izaberite jedan od sljedećih frejmvorka, naučite ih što bolje možete a zatim napravite neku jednostavnu aplikaciju koristeći iste:

 • React.js – Frejmvork kojeg je relativno lakše naučiti od Angulara, odlično će poslužiti za manje projekte.
 • Angular – Frejmvork zbog kojeg će mašina (računar) malo više trpjeti ali je veoma moćan frejmvork sa kojim ne možete pogriješiti.
 • Vue.js – Relativno nov frejmvork koji je isto tako vrijedan učenja, na vama je da odaberete.

Nakon što jedan od njih naučite, naučite i kako testirati vaš kod.


Zaključak

U ovom kratkom vodiču nisu navedene svi elementi koje trebate naučiti. Naveden je samo minimum gdje možete zadovoljiti kriterijum ako želite dobiti posao.

Trebate što više vježbati i učiti. Koristeći frejmvorke možete praviti i mobilne i desktop aplikacije.

Također, pročitajte o tome šta su progresivne web aplikacije i toplo preporučujem da naučite TypeScript.

 

 

 

DIPF BaDnja

DIPF BaDnja